Multivariate façade strengthening systems of textured layers in large slab panel buildings
pdf

Keywords

façade
bonded anchors
textured layers
diagnostic tests
large slab panel buildings

Abstract

This article presents the solutions of bonded anchors used to strengthen façade textured layers in the walls of three-layer large slab panel buildings in Poland. Large slab panel building systems that are found in Poland have been characterized. The use of new bonded anchors is preceded by diagnostics of the walls of three-layer large slab panel buildings. The author presents two-stage diagnostics: non-destructive methods, measurement of reinforcement parameters and its condition using a Profometer type device, and destructive methods by performing an opencast with a drilling rig. A review of previously used bonded anchorages in Poland was carried out. Proposals for the use of anchor groups in various configurations with different angles of inclination of the diagonal anchors were also presented in order to achieve the most durable effect possible.

pdf

References

Baryłka, A. Podstawy inzynierii bezpieczenstwa obiektów antropogenicznych. Inzynieria Bezpieczenstwa Obiektów Antropogenicznych 1, 14 (2015).

Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi gospodarczej, raport opracowany przez McKinseya and Company Forbes Polska. 2016. https://www.mckinsey.com/pl/our--insights.

Digitalization in accounting. Study of the Status Quo in German Companies. KPMG 2017, Re-trieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/ igitalisation-in-accounting-en-2017-KPMG.pdf

Grodzinski, R. Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarzadzania. Ogólne informacje o strukturze ZSIZ (ed Bytniewski, A.) 12–13 (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2005).

Kuczynska Cesarz, A. Rachunkowosc kreatywna a bezpieczenstwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Nowoczesne System Zarzadzania 13, 115 (1 2018).

Kuczynska Cesarz, A. Rachunkowosc kreatywna a bezpieczenstwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Nowoczesne System Zarzadzania 4, 1–16 (2019).

Kuczynska Cesarz, A. System rachunkowosci jednostki budzetowej a system rachunkowosci podmiotu gospodarczego. Nowoczesne systemy Zarzadzania 14, 155 (1 2019).

Kuczynska Cesarz, A. & Sczerbak, M. Narzedzia rachunkowosci podstawa stabilnosci sektora finansów publicznych 13 (Difin, Warszawa).

Kuczynska Cesarza, A. Rachunkowosc kreatywna a bezpieczenstwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Nowoczesne System Zarzadzania 13, 114 (1 2018).

Lachowski, W. Prezentacja:Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdan finansowych, Centrum Edukacji PIBR, 67 Warszawa, 2019.

Obolewicz, J., Baryłka, A., Szczerbak, M. & Kuczynska Cesarz, A. The knowledge map as a management tool for the perception of occupational health and safety for construction facultiles students. Inzynieria Bezpieczenstwa Obiektów Antropogenicznych 1, 16–17 (2021).

Olesniewicz, J. JPK – wstep do cyfryzacji rachunkowosci i rewizji finansowej. Rachunkowosc 8, 18 (2016).

RAKSSQL 2021. https://www.raks.pl.

Raport o cyfryzacji kraju, Ministerstwo cyfryzacji, 20-27 2020.

Rewizor nexo PRO 2021. https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_nexo_pro/opis.html.

Sage 2021. http : / / www . sage . com . pl / produkty / obszar - finansowo - ksiegowy / ksiegowosc / sage - symfoniafinanse-i-ksiegowosc/szczegoly#link0.

SJO Besti@, DokumentacjaUzytkownika.pdf 2021. https://serwis.sputnik.pl:6884/pliki/instalki/Bestia/SJO.

Spychała, T. rachunkowosci a cyberprzestrzen w społeczenstwie sieci. Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze, 112 (11 2019).

Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce 2021. https://skwp.pl/stowarzyszenie/uslugi/,.

Szczypa, P. Zasady rachunkowosci. Teoria, przykłady, zadania, wyd. V zmienione 9 (CeDeWu).

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.

Zuchewicz, J. Współczesne determinanty rozwoju rachunkowosci. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 195 (2015).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.