Selected areas of threats to the security of accounting information system
pdf

Keywords

accounting system
financial statements
digitization of accounting
accounting in cyberspace
financial and accounting programs

Abstract

The accounting system perceived as a credible and reliable source of information about the economic and financial situation of entities operating in the Polish economy and subjected to the accounting law, operates under the conditions defined by cyberspace. The digitization of almost all stages of the work of financial and accounting units as a result of the implementation of many regulations of national and international law has become the cause of threats to the security of publicly available data characterizing the status of economic entities. The widespread use of computer programs to support accounting systemsfavors in a great extent to the limitation of the security of accounting information, despite the obligatory regulation of this area by applicable law. Although today it is difficult to imagine servicing companies' finances without modern technical solutions, one should always remember about the "dark sides" of digitization, which is an element of cyberspace and its consequences for the development of entities in the future."

pdf

References

Baryłka, A. Podstawy inzynierii bezpieczenstwa obiektów antropogenicznych. Inzynieria Bezpieczenstwa Obiektów Antropogenicznych 1, 14 (2015).

Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi gospodarczej, raport opracowany przez McKinseya and Company Forbes Polska. 2016. https://www.mckinsey.com/pl/our--insights.

Digitalization in accounting. Study of the Status Quo in German Companies. KPMG 2017, Re-trieved from https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/ igitalisation-in-accounting-en-2017-KPMG.pdf

Grodzinski, R. Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarzadzania. Ogólne informacje o strukturze ZSIZ (ed Bytniewski, A.) 12–13 (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2005).

Kuczynska Cesarz, A. Rachunkowosc kreatywna a bezpieczenstwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Nowoczesne System Zarzadzania 13, 115 (1 2018).

Kuczynska Cesarz, A. Rachunkowosc kreatywna a bezpieczenstwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Nowoczesne System Zarzadzania 4, 1–16 (2019).

Kuczynska Cesarz, A. System rachunkowosci jednostki budzetowej a system rachunkowosci podmiotu gospodarczego. Nowoczesne systemy Zarzadzania 14, 155 (1 2019).

Kuczynska Cesarz, A. & Sczerbak, M. Narzedzia rachunkowosci podstawa stabilnosci sektora finansów publicznych 13 (Difin, Warszawa).

Kuczynska Cesarza, A. Rachunkowosc kreatywna a bezpieczenstwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Nowoczesne System Zarzadzania 13, 114 (1 2018).

Lachowski, W. Prezentacja:Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdan finansowych, Centrum Edukacji PIBR, 67 Warszawa, 2019.

Obolewicz, J., Baryłka, A., Szczerbak, M. & Kuczynska Cesarz, A. The knowledge map as a management tool for the perception of occupational health and safety for construction facultiles students. Inzynieria Bezpieczenstwa Obiektów Antropogenicznych 1, 16–17 (2021).

Olesniewicz, J. JPK – wstep do cyfryzacji rachunkowosci i rewizji finansowej. Rachunkowosc 8, 18 (2016).

RAKSSQL 2021. https://www.raks.pl.

Raport o cyfryzacji kraju, Ministerstwo cyfryzacji, 20-27 2020.

Rewizor nexo PRO 2021. https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_nexo_pro/opis.html.

Sage 2021. http : / / www . sage . com . pl / produkty / obszar - finansowo - ksiegowy / ksiegowosc / sage - symfoniafinanse-i-ksiegowosc/szczegoly#link0.

SJO Besti@, DokumentacjaUzytkownika.pdf 2021. https://serwis.sputnik.pl:6884/pliki/instalki/Bestia/SJO.

Spychała, T. rachunkowosci a cyberprzestrzen w społeczenstwie sieci. Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze, 112 (11 2019).

Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce 2021. https://skwp.pl/stowarzyszenie/uslugi/,.

Szczypa, P. Zasady rachunkowosci. Teoria, przykłady, zadania, wyd. V zmienione 9 (CeDeWu).

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci, Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.

Zuchewicz, J. Współczesne determinanty rozwoju rachunkowosci. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 195 (2015).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.