WPŁYW POŻARU ZEWNĘTRZNEGO NA WYTĘŻENIE OBUDOWY SCHRONU WYKOPOWEGO

Abstract

A numerical analysis is performed to determine the influence the ground surface fire on the straining the shelter housing with the ground cover. It is assumed the underground shelter is longitudinal and the fire contains a considerate area. Both assumptions enable to treat the  problem as the flat material heterogeneous shield with boundary temperature disposition. A no stationary heat conduction is considered on the basis of the Fourier’s equation in the form with the average constant values of the temperature compensation coefficient in the particular zones

PDF (Język Polski)

References

PN-EN: 1991-1-2:2006 Oddziaływanie pożaru na konstrukcje.

Kostowski E., Przepływ ciepła, WPŚL, Gliwice, 2000

Abramowicz M., Kowalski R., Wróbel P.: Zastosowanie naturalnych modeli pożaru w procesie projektowania konstrukcji na warunki pożarowe na przykładzie garażu podziemnego. Warszawa, 2008 r.

Abramowicz M.: Projektowanie konstrukcji budowlanych poddanych oddziaływaniu pożaru według Eurokodów. Praca zwarta. Kalendarz budowlany - 2008r. Rozdział 18. Wydawca Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB.