WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE WARTOŚCI SKŁADOWYCH WSKAŹNIKA OCENY ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW AKTYWNYCH REJONOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

Abstract

Elaboration discusses the issue of computer support for optimising the deployment of active elements of an Domain Security System. It presents method of determining values of index of quality evaluation of the deployment in case of statistic reasoning using J2EE application based on MATLAB. An example task of optimising the deployment of active elements protecting two entities has been formulated and solved using developed application.

PDF (Język Polski)

References

Aytug H., Saydam C.: Solving large-scale maximum expected covering location problems by genetic algorithms: A comparative study, European Journal of Operational Research 159, str. 219-238, 2002

Kołodziński E.: Model Podstawowej Jednostki Organizacyjnej Systemu Bezpieczeństwa Kraju, Czasopismo internetowe "Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa", http://www.ptib.pl/component/remository/?func=fileinfo&id=103 (dostęp 10 maja 2014)

Kołodziński E., Lachowicz T., Romaniec P., Zapert P.: Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie, monografia pod redakcją naukową Edwarda Kołodzińskiego, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014

Kołodziński E., Zapert P.: Optymalizacja wypadkowej dyslokacji elementów aktywnych Rejonowego Systemu Bezpieczeństwa, monografia Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, tom V, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013, str. 112-125

Kołodziński E., Zapert P.: Symulacyjna metoda wyznaczania optymalnej dyslokacji elementów aktywnych dziedzinowego systemu bezpieczeństwa, XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012, "Inżynieria Bezpieczeństwa - Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń", BEL Studio Sp. z o. o., Warszawa 2012, str. 329-340

Kołodziński E., Zapert P.: System ekspertowy wspomagający analityka bezpieczeństwa regionu, Praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Mierczyka i Romana Ostrowskiego pt. "Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń" Tom 3., Warszawa 2012, w druku

Shavandi H., Mahlooji H.: A fuzzy queuing location model with a genetic algorithm for congested systems, Applied Mathematics and Computation 181, str. 440-456, 2006