BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO
PDF (Język Polski)

Keywords

railway transport
public transport
train
public safety

Abstract

Rail public transport in Poland is now one of the most dynamically developing branches. The increase in number of passengers who, benefit the most from the trains, traction units or railcars, causes the increase of threats included also to the wider understood public safety. This applies to both safety in moving vehicle, as well as in stationary objects (such as railway stations, platforms, underground passageways between platforms, etc.). That is why it is so important using of modern electronic of security systems, which are designed to detect and prevent hazardous incidents.

PDF (Język Polski)

References

Fries R., Chowdhury M., Brummond J.: Transportation infrastructure security utilizing inteligent transportation systems. John Wiley & Sons, New Jersey 2009.

Hołyst B., Terroryzm. Tom 1 i 2. Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2011.

Paś J., Systemy biometryczne w transporcie – wymagania. Logistyka nr 6/2011.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: „Narodowy program ochrony infrastruktu krytycznej. Załącznik 1: Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej”.

Warszawa 2013.

Siergiejczyk M., Gago S.: Public Safety Issues in Rail Transport. Polish Journal of Environmental Studies. ISSN 1230-1485.Vol 17, No 3C (2008). HARD Publishing Company, Olsztyn 2008.

Siergiejczyk M., Gago S.: Wybrane problemy niezawodności i bezpieczeństwa transmisji informacji w systemie GSM-R. Międzynarodowa Konferencja „Niezawodność w transporcie szynowym i możliwości jej zwiększania”, Instytut Kolejnictwa Warszawa, 20-21 listopada 2013 r.

Siergiejczyk M., Rosiński A., Systemy ochrony peryferyjnej obiektów transportowych infrastruktury krytycznej. Technika Transportu Szynowego nr 10/2013.

Siergiejczyk M., Rosiński A., Wykorzystanie wybranych elementów telematyki transportu w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Monografia „Rewaluacja

bezpieczeństwa publicznego” pod redakcją naukową Tadeusza Zaborowskiego. Wydawca: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., Gorzów

Wlkp. 2011.

Siergiejczyk M., Rosiński A., Zagrożenia podczas podróży w transporcie kolejowym. Monografia „SATORI w publicznym bezpieczeństwie” pod redakcją naukową Tadeusza Zaborowskiego. Wydawca: Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2012