ZAGADNIENIE ZDATNOŚCI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO UŻYTKOWANIA W PROBLEMATYCE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA TYCH OBIEKTÓW

Abstract

During periodic inspections, the technical condition and assessment of the suitability of the building object for further safe use are checked by:

  • identification of symptoms of technical wear of the facility and
  • estimation of the impact of this consumption on the functional properties and technical efficiency of the building.

The paper proposes an assessment of the technical condition of buildings based on a four-valued logic.

PDF (Język Polski)

References

Adamkiewicz A., Wstęp do racjonalnego wykorzystania urządzeń technicznych. WKiŁ, Warszawa 1982.
Baryłka A., Baryłka J., Eksploatacja obiektów budowlanych. wyd. CRB, Warszawa, 2016.
Baryłka A., Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji. wyd. 1 CRB, Warszawa, 2016 i wyd. 2 Warszawa 2018.
Baryłka A., Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Część I. Problemy techniczno-
prawne diagnostyki obiektów budowlanych. wyd. CRB, Warszawa, 2018.
Baryłka A., Poradnik rzeczoznawcy budowlanego. Część II. Problemy techniczno-
prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych. wyd. CRB, Warszawa, 2019.
Bernatowicz D., Duer S., Czterowartościowa logika stanów w diagnostyce złożonych obiektów technicznych. Logistyka nr 3, 2014.
Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji, część I Podstawy diagnostyki technicznej. Warszawa, 2000.
Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji, część II Podstawy niezawodności eksploatacyjnej. Warszawa, 2006.
Będkowski L., Elementy diagnostyki technicznej, WAT, Warszawa 1991.
Bojarski W., Wprowadzenie do oceny niezawodności działania układów technicznych. PWN, Warszawa 1967.
Bucior J., Podstawy teorii i inżynierii niezawodności, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2004.
Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności w przykładach i zadaniach. WNT, Warszawa, 1985.
Duer S., Wnioskowanie diagnostyczne o stanie obiektu technicznego w logice k-wartościowej. Biuletyn WAT, nr 1, 2007.
Fokin J. D., Niezawodność eksploatacyjna urządzeń technicznych. MON, Warszawa, 1973.
Grądzki R., Lindstedt P., Metoda oceny stanu zdatności obiektu technicznego w otoczeniu warunków użytkowania i obsługi. Wyd. Polskie Naukowo Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, vol. 17, nr 1, Warszawa, 2015.
Jachowicz T. Wybrane zagadnienia niezawodności obiektów technicznych. Przetwórstwo tworzyw, nr 2 (marzec-kwiecień), 2009.
Jaźwiński J, Żurek J. Modelowanie i identyfikacja systemu „Człowiek−obiekt techniczny−otoczenie w aspekcie jego niezawodności i gotowości. XIV Zimowa Szkoła Niezawodności PAN „Człowiek–obiekt techniczny–otoczenie. Problemy niezawodności i utrzymania ruchu”. Szczyrk 1986.
Kuliś E., Żółtowski B., Zdatność zadaniowa pojazdów. Czasopismo naukowo-techniczne, Postępy w inżynierii mechanicznej vol. 1, no.1(1), 2013.
Macha E., Niezawodność maszyn. Wyd. Politechnika Opolska, Opole 2001.
Migdalski J. (red.), Poradnik niezawodności. Podstawy matematyczne. Wyd. WEMA, Warszawa, 1982.
Migdalski J., Inżynieria niezawodności. Poradnik. t. 2. Wyd. Zetom, Warszawa,, 1992.
Miller D., Więcek A., Wybrane problemy diagnozowania trójwartościowego. MECHANIK XVII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Nr 7, 2013.
Nowogońska B., Ocena potrzeb remontowych na podstawie okresów trwałości elementów budynku, Przegląd Budowlany, nr 02, 2005.
Olearczuk E., Eksploatacja budynków mieszkalnych – problemy, prawidłowości, postępowanie, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii, Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa, 1999.
Olearczuk E., Eksploatacja nieruchomości budynkowych. Poradnik zarządcy. Wyd.COIB, Warszawa, 2005.
Smalko Z., Podstawy projektowania niezwodnych maszyn urządzeń mechanicznych. Wyd. PWN, Warszawa, 1972.
Tymiński M., Tymińska M/., Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego a problem modernizacji – aspekt ekonomiczny. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5, 2017.
Rut J., Wołczański T., Wybrane zagadnienia technicznych systemów zabezpieczeń obiektów. red. I. Mulicka, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 385, 2014.
Żółtowski B., Żółtowski M., Doskonalenie strategii utrzymania zdatności maszyn. Journal of KONBiN 4(20), 2011.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.