MAINTENANCE STRUCTURE OF THE TECHNICAL FACILITY
PDF (Język Polski)

Keywords

technical object
operactio
information processing quality assessment

Abstract

The paper presents a new approach to the problems of exploitation of technical objects. For this purpose, a diagram of an automatic system controlling resource use of technical facilities. In our modern system is used in intelligent systems: diagnostic and servicing. The proposed system consists of an artificial neural network ANN and expert system servicing. The article presents the problem of information processing as a set of diagnostic information for maintenance. Presented scheme intelligent operating system. The possibilities of assessing the quality of restoration of the object in the system of handling complex technical object.

PDF (Język Polski)

References

Będkowski L., Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji cz. 2. Wyd. WAT, Warszawa 2006, str. 187.
2) Duer S.: System ekspertowy wykorzystujący trójwartościową informację diagnostyczną wspomagający obsługiwanie złożonego obiektu technicznego. ZEM, Z. 4(152) VOL. 42, 2007, str. 195-208.
3) Duer S.: Artificial Neural Network-based technique for operation process control of a technical object. Defence Science Journal, Vol. 59, No. 3, May 2009, pp. 305-313.
4) Duer S.: System ekspertowy, ze sztuczną siecią neuronową obsługujący zestaw stacji radiolokacyjnej. VII Krajowa Konferencja Inżynierii Wiedzy i Systemów Ekspertowych, Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki, 23–25 czerwiec, Wrocław, 2009, str. 377-388.
5) Duer S.: Expert knowledge base to support the maintenance of a radar system. Defence Science Journal, 2010, Vol. 60, No. 5, pp. 531-540.
6) Duer S., Duer R.: Diagnostic system with an artificial neural network which determines a diagnostic information for the servicing of a reparable technical object. Neural Computing & Applications, 2010, Vol. 19, No. 5, pp. 755-766.
7) Duer S.: Investigation of the operation process of a repairable technical object in an expert servicing system with an artificial neural network. Neural Computing & Applications, 2010, Vol. 19, No. 5, pp. 767-774.
8) Duer S.: Qualitative evaluation of the regeneration process of a technical object in a maintenance system with an artificial neural network. Neural Computing & Applications. 2010, DOI: 10.1007/s00521-010-0418-0.
9) Duer S.: Modelling of the operation process of repairable technical objects with the use information from an artificial neural network. Expert Systems With Applications. 38 (2011), pp. 5867-5878.
10) Duer S.: Assessment of the quality of decisions worked out by an artificial neural network which diagnoses a technical object. Neural Computing & Applications. 2011, DOI: 10.1007/s00521-011-0725-0.
11) Duer S.: Examination of the reliability of a technical object after its rege-neration in a maintenance system with an artificial neural network. Ne-ural Computing & Applications. 2011, DOI 10.1007/s00521-011-0723-2.
12) Duer S.: Applications of an artificial intelligence for servicing of a technical object. Neural Computing & Applications. 2011, DOI: 10.1007/s00521-011-0788-y.
13) Duer S. Inteligentny system wspomagający proces odnawiania cech eksploatacyjnych w złożonych obiektach technicznych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2012, str. 238.
14) Dhillon B.S. 2006: Applied Reliability and Quality, Fundamentals, Methods and Procedures. Springer – Verlag London Limited, p. 186.
- 10 -
15) Hayer-Roth F., Waterman D., Lenat D. 1983: Building expert systems. Addison – Wesley Publishing Company, p. 321.
16) Nakagawa T.: Maintenance Theory of Reliability. Springer – Verlag London Limited 2005, p. 264.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.