ROLA ŚRODKÓW NIETECHNICZNYCH W SYSTEMIE ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO
PDF (Język Polski)

Keywords

safety
flood
non-technical measures

Abstract

This article presents the special role of non technical measures in flood safety system considering different scenarios proposed in Flood Safety System in Middle Vistula Water Area. Taking flood in Iłowsko-Dobrzykowskiej Valley as an example we show some controversy related to flood protection and chances for the realization with the use of non technical measures.

PDF (Język Polski)

References

1) Żelazo J. i in.: Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły – Projekt (wersja robocza), Warszawa,2012. Przeglądane 16.06.2014. Dostępne w: http://www.bialystok.uw.gov.pl
2) Zgorzelski P.: Projekt INARMA „Zarządzanie ryzykiem powodziowym w Dolinie Iłowsko-Dobrzykowskiej”. Konferencja „Bezpieczeństwo powodziowe w dolinie Wisły od ujścia Narwi do Włocławka”, Płock 13 – 14 kwietnia 2011.
- 7 -
3) Co dalej po powodzi? Stanowisko naukowców i organizacji społecznych. czerwiec 2010. Przeglądane 16.06.2014. Dostępne w: http://www.ekounia.org.pl
4) Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Przeglądane 16.06.2014. Dostępny w: http://www.kzgw.gov.pl
5) Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Przeglądane 16.06.2014.
Dostępny w: http://www.kzgw.gov.pl
6) Informacje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Płocku, maj 2014.
7) Wału przeciwpowodziowego nie chcą. Polska Agencja Prasowa w dniu 03.11.2011.
8) Stowarzyszenie Obrońców Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej. Przeglądane 16.06.2014. Dostępny w: http://www.obroncydolinywisly.pl
9) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku, Dz. U. 2012, poz. 145.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.