UKRYCIA DORAŹNE DLA ZADAŃ OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
PDF (Język Polski)

Keywords

civil defense
civil protection
shelter
concealment
prtotection

Abstract

The possibilities to use the hasty cover for civil protective and civil defense tasks are proposed in this paper. The hasty covers are elements no-expensive and fast in execution, which are complementary to the protective infrastructure useful for crisis situations. The structure of the problem and research methods are characterized.

PDF (Język Polski)

References

1) Maliński W., Budowle ochronne. Stan aktualny według raportu o stanie OC w
Polsce. Analiza. Wykład Dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej KG PSP. Bydgoszcz, 27-28.04.2011.
2) Sołowin R., Rozwiązania systemowe budownictwa schronowego w krajach UE.
Warsztaty Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP. Bydgoszcz,
27-28.04.2011.
- 7 -
3) Szcześniak Z., Budowle schronowe obrony cywilnej w Polsce stan dzisiejszy i kierunki rozwoju. XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2011”, Zakopane, 13-16.09.2011. Wyd. WAT, Warszawa, 2011.
4) Hurnik P., Kamyk Z., Ochrona żołnierzy oraz pododdziałów na polu walki. (w:) Monografia pod red. Z. Mierczyka pt. ”Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia. Wyd. WAT, Warszawa, 2008
5) Owens Corning, Materiały producenta, Toledo, Ohio, USA
6) Rogalski M., Fortyfikacja, cz.I – Ogólne wiadomości o fortyfikacji i projektowaniu schronów, zeszyt 2 – Podstawy projektowania schronów. Wyd. WAT, Warszawa, 1989.
7) Bąk G., Szcześniak Z., Schrony obrony cywilnej w budynkach użyteczności publicznej. XLIX Konferencja Naukowa KIL i WPAN i KN PZITB „Krynica 2003”. Krynica, 14-19.09.2003. Wyd. Oficyna Wyd. PW., Warszawa, 2003, s. 1-17.
8) Szcześniak Z., Schron jako podstawowy element rozbudowy fortyfikacyjnej terenu. (w:) Praca zbiorowa pod red. Z. Kamyka pt. „ Inżynieria wojskowa- problemy i perspektywy”. Wyd. Druk. WSOWL, Wrocław, 2008
9) Kamyk Z., Doktrynalne i techniczne problemy „force protection engineering” w Wojsku Polskim. (w:) Praca zbiorowa pod red. Z. Kamyka pt. „ Inżynieria wojskowa- problemy i perspektywy”. Wyd. Druk. WSOWL, Wrocław, 2008
10) Bąk G., Stolarski A., Szcześniak, Z., Kierunki modernizacji Schronów fortyfikacji stałej i polowej. (w:) Monografia pod red. Z. Mierczyka pt. ”Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia. Wyd. WAT, Warszawa, 2008
11) Szcześniak Z., Schrony i ukrycia polowe, (w:) Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Tom 1- praca zbiorowa pod redakcją Mierczyka Z., WAT, Warszawa, 2010.
12) Gaj J., Szcześniak Z., Wasilczuk J., Budowle schronowe. Nowoczesne technologie dla budownictwa. Praca zbiorowa pod redakcją Mierczyka Z. Wyd. WAT, Warszawa, 2007, s. 44-65.
13) Szcześniak Z., Zieliński R. K., Rozwiązania schronowe jako element inżynierii bezpieczeństwa w zadaniu ochrony ludności. XXVI Międzynarodowa Konferencja EKOMILITARIS-2012”, Zakopane, 3-6.09.20012. Wyd. WAT, 2012.
14) Wymagania Szefa Obrony Cywilnej Kraju do planowania, projektowania i utrzymania budowli ochronnych. Wyd. szef OCK, Warszawa, 15.09.1994.
15) Szcześniak Z., Harmata W., Wasilczuk J., Sobiech M., Ostrowski R., Podręcznik pod redakcją Z. Szcześniaka, Podstawowe zagadnienia prawno-techniczne dotyczące rozwiązań schronów i ukryć dla ochrony ludności. Wyd. WAT, Warszawa, 2014
16) Szcześniak Z., Charakterystyka podstawowych zagrożeń i czynników rażących uwzględnianych w procesie kształtowania schronów i ukryć. XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „EKOMILITARIS-2012”, Zakopane, 3-6.09.2012. Wyd. WAT, Warszawa, 2012, s.595-614
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.