AN EVENT MODEL OF THE OPERATION PROCESS OF UNMANNED AIRCRAFT VEHICLES USED IN THE POLISH ARMED FORCES
PDF

Keywords

exploitation process
reliability
unmanned aerial vehicles
armed force

Abstract

The article addresses the issue of unmanned aircraft vehicles used in the armed forces of the Republic of Poland as a technological object undergoing the exploitation process in accordance with an event-based exploitation model. The author discusses problems related to the semantics of drones, which, in conjunction with the study of technical documentation and participant observation, allowed to qualify the operating state and determine the exploitation process event model for these devices together with the permitted transitions matrix. The presented results are the basis for further research on the reliability of these systems.

PDF

References

[1] AAP-6. Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO, Agencja Standaryzacyjna NATO, Bruksela 2017.
[2] Będkowski L., Dąbrowski T., Podstawy eksploatacji część I podstawy diagnostyki technicznej, WAT, Warszawa 2000.
[3] Bobrowski D., Modele i metody matematyczne w teorii niezawodności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985.
[4] Bobrowski D., Wprowadzenie matematyczne do teorii niezawodności, Wydawnictwo Politechniki poznańskiej, Poznań 1977.
[5] Cwojdziński L., Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych, systemy antykolizyjne, Logistyka 3/2015.
[6] Cedro L., Wieczorkowski K., Dobór nastaw regulatorów PID dla QUADROCOPTERA z wykorzystaniem metod optymalizacyjnych w programie Wolfram Mathematica, Eksploatacja i testy, AUTOBUSY 6/2018.
[7] Decewicz A., Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna w Warszawie, 2011.
[8] Grabski F., Jaźwiński J., Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2009.
[9] Jaźwiński J., Borgoń J., Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo lotów, Wydawnictwo komunikacji i łączności, Warszawa 1989.
[10] Kazimierczak J., Eksploatacja systemów technicznych, Wyd. politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
[11] Konieczny J., Olearczuk E., Eksploatacja ogólna, WAT, Warszawa-Bemowo 1965.
[12] Kołodziej W., Analiza Matematyczna, PWN, Warszawa 2009.
[13] Krawczyk M. Przesłanki determinujące niezawodność samolotów bezpilotowych, Eksploatacja i Niezawodność 2013, 15 (1): 31-36.
[14] Migdalski J., Poradnik niezawodności – podstawy matematyczne. Wydawnictwo Przemysłu Maszynowego WEMA, Warszawa 1982.
[15] Zieja Mariusz, Zieja Mirosław, Metody oceny bezpieczeństwa Lotów z wykorzystaniem danych z procesu eksploatacji, ITWL, Warszawa 2011.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.