AUTHOR'S METHOD OF CONTINUUM STATES ON THE EXAMPLE OF IMPERFECTION IN THE CONSTRUCTION OF A LARGE-PANEL BUILDING
PDF

Keywords

large-panel building
FEM computer modeling
prefabricated reinforced concrete structures
imperfections

Abstract

The paper presents the results of FEM computer analysis regarding cracking of the wall prefabricated element. The proprietary coating model of the Wk-70 System large-panel building construction was used. For analysis, a construction diaphragm has been separated that is integrally connected to the vertical communication structure. Modeled through the scratch in the attic wall and compared with the wall model without damage. By building the shell model, a real and transparent picture of the static work of the structure was obtained, distinguishing zones: focus, redistribution, compensation and neutralization of stresses, whose genesis results from imperfection - scratches in a reinforced concrete composite. For the first time, the author introduces his own method of assessing the safety status of large-panel buildings - by the States Continuum Method.

PDF

References

[1] Runkiewicz L.: Stosowanie metod nieniszczących do oceny stanu technicznego budynków wielkopłytowych. Przegląd Spawalnictwa, 2014, nr 10.
[2] Runkiewicz L., Szudrowicz B., Geryło R., Szulc J., Sieczkowski J., Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych, Przegląd Budowlany, 2014 nr 7-8,9.
[3] Lewicki B.: Budynki mieszkalne z prefabrykatów wielkowymiarowych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1964.
[4] Lewicki B. i inni: Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi. Arkady, Warszawa 1979.
[5] Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe. Zeszyty 1÷12. Seria: Instrukcje, wytyczne, poradniki. ITB, Warszawa 2002/2003.
[6] Lewicki B.: Bezpieczeństwo konstrukcji istniejących budynków wielkopłytowych. Inżynieria i Budownictwo, 2000 nr 3.
[7] Lewicki B., Rysy w ścianach i stropach budynków wielkopłytowych, Prace ITB, 2000 nr 3-4.
[8] Biernowski P.: Computer security analysis of large-panel buildings resulting from the cooperation of the building with the elastic half-space of the soil center with the possible scratching of the reinforced concrete composite, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, Warszawa 2019, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, 2020, nr 1.
[9] Bieranowski P.: Zagadnienia dyskretyzacji w analizie rezultatów na przykładzie modelu powłoki MES dla budynku wielkopłytowego, rozdział w monografii: Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, tom II, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2020.
[10] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom IV. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
[11] Zienkiewicz O.C.: Metoda Elementów Skończonych. Arkady. Warszawa 1972.
[12] Pietrzak J., Rakowski G., Wrześniowski K.: Macierzowa Analiza Konstrukcji. PWN, Warszawa-Poznań 1979.
[13] Rakowski G, Kacprzyk Z.: Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
[14] Baryłka A. Największe katastrofy budowlane w Polsce, rozdział w monografii: Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, tom I, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2020.
[15] Baryłka A. Poradnik rzeczoznawcy budowlanego, tom I. Problemy techniczno-prawne diagnostyki obiektów budowlanych, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2018.
[16] Baryłka A. Poradnik rzeczoznawcy budowlanego, tom II. Problemy techniczno-prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2018.
[17] Baryłka A. Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji, Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa 2019
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.