WSKAŹNIKI EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA DLA KOTŁÓW TYPU WR

Abstract

Significant issues concerning the WR type water grate boilers are presented. The current legal acts in the field of air protection have been analyzed, in particular the indicators/ standards of pollutant emissions from this type of energy sources. The problem of unstable boiler operation conditions was also discussed in terms of determining emission factors, including mainly the variable load of the entire heating plant and individual boilers during the year.

PDF (Język Polski)

References

[1]. Gębska K., Jankiewicz M. Nowe zasady wykonywania wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza dla źródeł ciepłowniczych – Praca dyplomowa magisterska Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechnika Warszawska. Warszawa, 2000 r.
[2]. Juda-Rezler K. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2006.
[3]. Tainio M., Juda-Rezler K., Reizer M., Warchałowski A. Future climate and adverse health effects caused by fine particulate matter air pollution: case study for Poland. Regional Environmental Change, 2013, Vol.13(3), pp.705-715
[4]. Juda-Rezler K. Uniwersalna funkcja celu dla zintegrowanych modeli oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2004.
[5]. Chen Z., Wang J-N., Ma G-X., Zhang Y-S. China tackles the health effects of air pollution. The Lancet, 2013, Vol.382(9909), pp.1959-1960
[6]. Juda J., Chróściel St. Ochrona powietrza atmosferycznego. Wydawnictwo PW, Warszawa, 1987 r.
[7]. Materiały udostępnione przez SEFAKO S.A.
[8]. Pronobis M. Modernizacja kotłów energetycznych. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne Warszawa, 2002 r.
[9]. Chróściel St., Nowicki M. Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery. Wydawnictwo PW, Warszawa, 1977 r.
[10].Majewski K. Materiały wykładowe: Kotły parowe i wodne. Zajęcia projektowe. Obliczanie powierzchni rusztu mechanicznego taśmowego. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Al. Jana Pawła II 37 31-864 Kraków
[11].Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2014, poz. 1546).
[12].Wiśniewski S. Termodynamika techniczna. Wydawnictwo WNT, Warszawa, 2005 r.
[13].Kordylewski W. Spalanie i paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008 r.
[14].Szlęk A., Wilk R. Modernizacja kotłów rusztowych jako sposób na zmniejszenie zużycia paliwa i emisji substancji toksycznych. Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska. Nowoczesne Ciepłownictwo, grudzień 1998 r.
[15].Szlęk A. Charakterystyka spalania węgla jako podstawowy parametr rzutujący na sprawność kotła. Gospodarka Paliwami i Energią (Nr 5), 1997 r.
[16].Szlęk A., Wilk R. Perspektywy użytkowania kotłów rusztowych w Polsce. Nowoczesne Ciepłownictwo (Nr 11), 1999 r.
[17].Szlęk A., Wilk R., Widziszowski R., Kowalewski W. Określanie sprawności energetycznej kotła rusztowego w warunkach zmiennego obciążenia cieplnego. II konferencja Założenia i realizacja kompleksowej modernizacji systemów ciepłowniczych, Korbielów 1996 r.
[18].Główny Urząd Statystyczny: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/energia/gospodarka-paliwowo-energetyczna-w-latach-2012-i-2013,4,9.html
data dostępu: 16.07.2015
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.