No 3-4 (2018)

Articles

Adam Baryłka, Grzegorz Bąk
1-8
WPŁYW POŻARU ZEWNĘTRZNEGO NA WYTĘŻENIE OBUDOWY SCHRONU WYKOPOWEGO
PDF (Język Polski)
Edward KOŁODZIŃSKI
1-12
WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE WARTOŚCI SKŁADOWYCH WSKAŹNIKA OCENY ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW AKTYWNYCH REJONOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA
PDF (Język Polski)
Andrzej JODEŁKA, Adam ROSIŃSKI
1-9
WYBRANE ASPEKTY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO
PDF (Język Polski)
Mariusz OWCZAREK, Weronika RADZIKOWSKA-JUŚ
1-5
STABILNOŚĆ ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA BRZEGOWEGO NIESTACJONARNEGO PROFILU TEMPERATURY W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ
PDF (Język Polski)
Wiesław SAROSIEK
1-7
OCENA JAKOŚCI TERMICZNEJ, PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, POŁĄCZONEJ Z POPRAWĄ JEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
PDF (Język Polski)
Anna STARCZYK
1-9
ANALIZA PARAMETRÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁÓD W OKRESIE LETNIM W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
PDF (Język Polski)
Piotr SZYMAK, Tomasz PRACZYK
1-7
SYMULATOR AUTONOMICZNEGO BIOMIMETYCZNEGO POJAZDU PODWODNEGO
PDF (Język Polski)
Mirosław SIERGIEJCZYK, Stanisław GAGO
1-7
BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO
PDF (Język Polski)
Danuta MIEDZIŃSKA, Tadeusz NIEZGODA, Grzegorz SŁAWIŃSKI
1-5
ENERGIA Z GŁĘBOKICH POKŁADÓW GORĄCYCH SUCHYCH SKAŁ (HDR) DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ POLSKI
PDF (Język Polski)
Roman Krzewiński
1-9
TECHNOLOGIA REALIZACJI PRAC ROZBIÓRKOWYCH KOMINÓW MUROWANYCH I ŻELBETOWYCH
PDF (Język Polski)
L.V. KIM, E.E. SHALYI, S.N. LEONOVICH , N.A. BUDREVICH
COMBINED EFFECT OF CARBONATION AND CHLORIDE AGGRESSION: DEG-RADATION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
PDF
Grzegorz JANCZAREK, Tomasz SZYMANIK
1-7
ZAGROŻENIA EKSPLOATACYJNE W BUDOWNICTWIE (PROMIENIOWANIE, MIKROKLIMAT, DEGRADACJA MATERIAŁÓW)
PDF (Język Polski)