SAFETY AND HEALTH PROTECTION (S&HP) IN MANAGING CONSTRUCTION PROJECTS
PDF

Keywords

safety and health protection, managing, contrtuction projects

Abstract

Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process.
The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (S&HP), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project.
The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool - RADAR S&HP - was developed to identify the factors affecting S&HP. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.

PDF

References

1. Abdelhamid, T.S.; Everett J.G.2000. Identifying root causes of construction accidents, Journal of Construction Engineering and Management, p. 52-60
2. Abudayyeh, O.; Federicks, T., Palmquist M., Torres H. 2003. Analysis of occupational Injuries and Fatalities in Electrical Contracting Industry, Journal of Construction Engineering and management, ASCE March-April/ 2003, p.152-158
3. Baryłka A., The impact of fire on changing the strngth of the underground shelter structure. Rynek Energii nr 1(146), 2020 (str. 71-75).
4. Baryłka A., Obiekty budowlane jako przedmioty procesu budowlanego (inwestycyjnego i eksploatacyjnego). Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 1-2, 2019
5. Baryłka A. Zagadnienie zdatności obiektu budowlanego do użytkowania w problemach inżynierii bezpieczeństwa tych obiektów, w: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych nr 4 (2019), wyd. Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Warszawa
6. Ejdys, J.; Lulewicz, A.; Obolewicz, J. 2008. Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008, 287s.
7. Enshassi, A.; Mohamed, S.; Mustafa, Z.A.; Mayer, P.E. 2009. Factors affecting the performance of construction projects in the Gaza strip, Journal of Civil Engineering and Management, 15/3, p.269–280
8. Erling, S.; Andersen, Kristofer V Grude; Terry Gibbons 1995. Goal Directed Project Management, 244 p.
9. Filipkowski, S. 1975 Powstawanie wypadków przy pracy i zasady profilaktyki, wyd. IWZZ, Warszawa
10. Flin, R.; Mearns P.;, O’Connor P.; Bryden R. 2000. Measuring Safety Climate: identifying the common teatures, Safety Science, vol. 34 no1-3
11. Gherardi, S.; Niccolini, D. 2000. The organizational learning at safety in comunities of pracive, Journal at Management Inquary, vol. 9 no1
12. Giretti, A.; Carbonari, A.; Naticchia, B.; De Grassi, M. 2009. Design and first development of an automated real‐time safety management system for construction sites. Journal of Civil Engineering and Management 15(4) p.325–336
13. Glendo, A. I. Stanton, N.A. 2000. Perspetives of safety culture, Safety Science, vo. 34 no 1-3
14. Goszczyńska, M. 1997. Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka, wyd. Żak, Warszawa
15. Grit Ngowtanasuwan 2013. Mathematical Model Optimization of Construction Conctracting in Housing Developing Project, Procedia – Social and Behavioral Sciences 105/2013, p.94-105
16. Grote, G.; Kunzler, C. 2000. Diagnosis of Safety Culture in Safety Management Audits, Safety Science, vol. 34 no1-3
17. Guldenmund, F. 2000. The nature of safety culture: a review of theory and research, Safety Science 2000 vol.34, no1-3
18. Hale, A.R.; Hale M. 1971. A review of industrial accident research. Her majestys safety office, London
19. Hallowell, M.R.;Gambatese, J.A. 2009. Construction safety risk mitigation. Journal of
20. Haras-Ringdahl L. 1993. Safety analysis. Principles and Practice in occupational safety, Elsevier
21. Hernaus, T.; Skerlavaj, M.; Dimovski V. 2008. Relationship between organisational learning and organisational performance.The case of Croatia. Transformations in Business & Economics, 7/2/14)) p.32–48
22. Hinze, J.; Davenport, J.; Giang, G. 2006. Analis of construction worker, Injuries That do not result in lost time, Journal of Construction Engineering and management, ASCE, p.321-326
23. Hoła, B. 2003. Analiza sytuacji wypadkowej w polskim budownictwie, Przegląd budowlany 10/2003, s.45-48
24. Kowalski, J.; Krzyśków B. 2000. Procesy pracy, pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy, Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, red. naukowa D. Koradecka, Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, s.13
25. Obolewicz, J. 2005, 2006. Raport Projektu badawczego cz.1 cz.2 ” Doskonalenie możliwości związków zawodowych w zakresie bhp w sektorach budownictwa, przemysłu drzewnego oraz leśnictwa w Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce”, Politechnika Białostocka, Białystok
26. Obolewicz, J. 2012a. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie, Wyd. Unimedia, 254 s.
27. Obolewicz, J. 2012b. Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w budownictwie [rozdz. w:] Bezpieczeństwo systemu. Techniczne organizacyjne i ludzkie determinanty bezpieczeństwa pracy, monografia / red. nauk. Szymon Salamon, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, s. 291-306
28. Obolewicz, J. 2014a. Kultura bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Praca i Zdrowie, nr 6-7(2014b), s. 9-14
29. Obolewicz, J. 2014b. Klimat BIOZ budowy, cz. 2, Praca i Zdrowie, nr 9 (2014c), s. 8-12],
30. Obolewicz J. 2015. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budowlanym procesie inwestycyjnym: [rozdz. w:] Bezpieczeństwo pracy w budownictwie / Ewa Błazik-Borowa, Krzysztof Czarnocki, Andrzej Dąbrowski, Bożena Hoła, Andrzej Misztela, Jerzy Obolewicz, Jolanta Walusiak-Skorupa, Anna Smolarz, Jacek Szer, Mariusz Szóstak, Politechnika Lubelska. Wydział Budownictwa i Architektury, s. 51-60
31. Obolewicz, J. 2018. Demoskopia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przedsięwzięć budowlanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 184s.
32. Owczarek M., Baryłka A., Estimation of thermal diffusivity of building elements based on temperature measurement for periodically changing boundary conditions. Rynek Energii nr 5(144), 2019 (str. 55-59).
33. Owczarek M., Baryłka A., Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall. Rynek Energii nr 4(143), 2019 (str. 76-79).
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.