THE QUANTIFICATION METHOD OF FUNCTIONAL AVAILABILITY MILITARY VEHICLES
PDF

Keywords

Functional availability
safety
reliability
semiMarkov models

Abstract

The availability is one of the most important feature of a technical object which shapes its operational quality. The paper undertakes the issue related to the quantification of functional availability of vehicles, with reference to reliability aspects. The conducted exploitation research paved the way for elaborating methods of determining functional availability for vehicles, in particular focusing on reliability. The essential research was conducted using the developed mathematical model based on the probabilistic, stochastic Markov process, which allowed modelling the process of changes in the exploitation states of vehicles.

In view of the above, it is essential to develop methods that enable the most accurate estimation of the functional availability of vehicles. Knowing the values of functional availability, we can estimate the probability of performing assigned tasks and precisely control the vehicle exploitation system, especially in terms of availability, which is important for vehicles.

This work presents a method for determining the functional availability of vehicles, taking into account the limitations introduced by the vehicle exploitation system.  Particular attention was paid to the possibility of using probabilistic, stochastic semiMarkov models, whose rules and method of creation were generally described, with regard to the ability to acquire operational data in the vehicle exploitation system.

PDF

References

1. Bobrowski, D. (1985). Modele i metody matematyczne w teorii niezawodności, Warszawa: WNT.
2. Girtler, J. (2008). Operation of diesel engines as the index of their reliability and safety. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 2.
3. Girtler J., Ślęzak M. (2012). Application of the theory of semi-Markov processes to the development of a reliability model of an Automotive vehicle. Politechnika Gdańska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji.
4. Grabski F. (2002). Semi-markowskie modele niezawodności i eksploatacji. Badania systemowe T.30. PAN Instytut badań systemowych.
5. Kowalski K., Młyńczak M. (2009). Problematyka gotowości systemów uzbrojenia we wczesnej fazie eksploatacji. MOTROL.
6. Migawa K. (2013). Sterowanie gotowością w systemach eksploatacji środków transportu. Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy. Bydgoszcz.
7. Simiński P., Kończak J., Przybysz K. (2018). Badania niezawodności pojazdów wojskowych. Journal of KONBiN 47.
8. Simiński P., Wardencki M., Kruk Z., Wójtowicz P., Brach J., Kowalski K., Janiszewski M. (2013). Praca zbiorowa pod red. Simińskiego P. Rozwój środków transportu w SZRP. BEL Studio Sp. z. o. o.
9. Żurek J., Mitkow Sz., Ziółkowski J. (2006). Metody oceny gotowości pojazdów, XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności, Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności.
10. Żurek, J., Ziółkowski J., Borucka A. (2017), Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness, Safety and reliability. Theory and applications, 2925-2933.
11. Żurek, J., Ziółkowski J. and Borucka A. (2017). Research of automotive vehicles operation process using the Markov model, Safety and reliability. Theory and applications, 2353-2361.
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.