ANALIZA PARAMETRÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA ZMIANĘ ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁÓD W OKRESIE LETNIM W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Abstract

This article presents an analysis of the problem of demand for space cooling during the summer resulting from enlargement of windows on the south façade. The aim of the study is to analyze the parameters which impact the demand for cooling, and the selection of the most favorable of them. The parameters analyzed: the internal temperature of the room (range 21-24 ° C), heat transfer coefficient for windows U (range: 0,7 – 1,3 ), and a shading devices rate fc (range: 0.15 – 0.95) and shading coefficient of the window by external shading Fsh, ob,k (range: 0.7 – 1.0)

PDF (Język Polski)

References

budynkipasywne.pl

fakro.pl

Idczak Marcin „Ogólna koncepcja budynku pasywnego”, Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa www.ibp.com.pl

Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Klemma, „Budownictwo Ogólne, Fizyka Budowli, Tom 2”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009, rozdział 13

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

SNB - Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, Aktualne Warunki Techniczne

termodom.pl/news/przetrwac_upaly_w_domu