TECHNOLOGIA REALIZACJI PRAC ROZBIÓRKOWYCH KOMINÓW MUROWANYCH I ŻELBETOWYCH
PDF (Język Polski)

Keywords

stone fireplaces
reinforced concrete fireplaces
explosives

Abstract

The report analyzes the basic methods of work of demolition – demolition of chimneys of brick and reinforced concrete, and the influence of the environmental impact of negative factors associated with the use of explosives: air shock wave and scattering debris.

PDF (Język Polski)

References

Krzewiński R., Rekucki R, Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych, Oficyna Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2005.

Lewicki J., Krzyworączka P., Batko P., Morawa R., Sposoby zwiększenia pewności kierunkowego obalania kominów, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1,2004.

Lewicki J., Krzyworączka P., Batko P., Nietypowe sposoby wybuchowej likwidacji wysokich obiektów żelbetowych, Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1,2004.

Łakomy M., Budownictwo prace rozbiórkowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2012

Niedziałek M., Technologia realizacji prac rozbiórkowych kominów murowanych i żelbetowych, praca magisterska pod kierownictwem dr inż. Romana Krzewińskiego, Warszawa 2014

A. Baryłka, Podstawy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych. Przegląd Spawalnictwa Nr 3/2015.

A. Baryłka, J. Baryłka, Wpływ przepisów prawa na kształtowanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt. „Eksploatacja Infrastruktury w Sytuacjach Kryzysowych. Warszawa, Rynia, 18-20.10.2004.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórki obiektów budowlanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).